Abilitec Abilitec
 

Inclusiviteit en diversiteit

Iedereen doet mee

Abilitec vindt het belangrijk dat iedereen meedoet. Iedereen verdient gelijke kansen, juist bij het vinden en behouden van een baan. Zowel bij het aannemen van onze interne als externe professionals kijken wij daarom naar iemands vaardigheden, competenties en talenten. Dat is waar het om draait. We selecteren op basis van wat iemand kan, niet wat iemand is. 

Elke uitbreiding van het team of de flexibele schil bij onze opdrachtgever, zien wij als kans op de diversiteit en inclusiviteit te vergroten. Waar kan, helpen wij onze opdrachtgevers aan een divers personeelsbestand, door naast de uitvraag ook diversiteitsdoelen bij instroomplanningen te ontwikkelen. We schrijven inclusieve vacatureteksten en gebruiken bewuste vacatureafbeeldingen. We volgen en adopteren de proeftuinen van het Ministerie van SZW hierin. Door onze inzet voor opdrachtgevers uit de publieke sector, committeren wij ons bovendien aan tenminste 2% social return van onze omzet, wat zich vertaalt naar extra kansen en banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Antidiscriminatiebeleid

Abilitec discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of enige andere irrelevante grond. Daarom schermen wij alle persoonlijke informatie en demografie af in onze kandidaatsvoorstellen aan opdrachtgevers. In 2021 starten wij als een van de eerste detacheerders in Nederland met naamloos en geslachtsloos solliciteren. 

Wij vinden het belangrijk dat elke Abilitec-er ons standpunt kent en weet dat wij discriminatie niet accepteren. Om discriminatie te voorkomen hebben wij ons beleid opgenomen in onze algemene werk- en VGWM-instructie. Dit beleid maakt onderdeel uit van de W van Welzijn binnen de afkorting van VGWM. De accountmanagers en recruiters van Abilitec zijn getraind om in de werving & selectie en het matchingsproces alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminerend karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend. Professionals hebben de opdracht meegekregen om bij signalen van een discriminerend karakter de quality en safety coördinator van Abilitec te informeren. 

Iedere stakeholder die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, bij Abilitec of bij een van haar opdrachtgevers blootgesteld worden aan discriminerende uitingen of verzoeken met een discriminerend of uitsluitend karakter dient dit te melden bij quality en safety coördinator van Abilitec. 

Heb jij vragen over ons beleid of wil jij ongepast gedrag melden? Neem dan contact op met Henk Guldenmundt, via telefoonnummer 088-2000 500 of via email: h.guldenmundt@abilitec.nl