Abilitec Abilitec
 

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Abilitec. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten niet meer up to date is en moet worden herzien. Abilitec kan derhalve géén verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteren voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker additioneel advies heeft ingewonnen.

Zonder schriftelijke toestemming van Abilitec is het niet toegestaan om tekst, foto- en videomateriaal en andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Abilitec.