Abilitec
Abilitec
Home >

Deel 1: Contractvormen en systeemgerichte contractbeheersing binnen de GWW, hoe zit dat?

Abilitec 4-4-2019 9:48
Categorieën: Abilitec nieuws

 

Om specifieke kwaliteiten van opdrachtnemers in te zetten (waaronder ook Abilitec voor de inzet van personeel) en een goede verdeling te maken in verantwoordelijkheden van deze partijen heeft Rijkswaterstaat verschillende moderne contractvormen in het leven geroepen die ingezet worden om de uitvoering van projecten in goede banen te leiden. In een tweeluik van artikelen zoom ik in op de contractvormen binnen de GWW en hoe hierop getoetst wordt. Om te beginnen met de contracten:

Design & Construct (D&C)
In dit contract is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van de infrastructuur en de uitvoering van de aanleg daarvan, bij aanlegprojecten (nieuwbouw) en grote variabele onderhoudsprojecten. Is gebaseerd op de (oude) contractvoorwaarden UAV-GC 2005. In dit contract ligt de verantwoordelijkheid voor de bepaling van de werkzaamheden die nodig zijn om het project uit te voeren bij de opdrachtnemer.

Engineering & Construct (E&C)
Het E&C – contract heeft een andere insteek, namelijk het op orde brengen en goed laten functioneren van bestaande objecten en systemen. Bijvoorbeeld onderhoud aan wegen (opnieuw asfalteren), bruggen of sluizen. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de werkzaamheden die nodig zijn om het project succesvol uit te voeren ligt wederom bij de opdrachtnemer. Er wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende modellen:

* Algemeen E&C model (voorbereiden en uitvoeren van onderhoud aan objecten en systemen zodat deze weer functioneren)
* Model variabel onderhoud verhardingen en kunstwerken (onderhoud aan gedeelten van) rijkswegen en kunstwerken)

Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)
Een veelomvattend contract waarbij de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud daarvan. De opdrachtnemer krijgt in deze situatie maximale ruimte om kennis en creativiteit te benutten. Risico’s en verantwoordelijkheden worden verdeeld over de partijen die deze het beste kan beheersen en dragen. Deze vorm van uitbesteding biedt verschillende voordelen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer heeft een even groot belang bij het slagen van een project, de risico’s zijn verspreid (alleen die ene opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn eigen fouten en ontwerp, bouw en onderhoud zijn beter op elkaar afgestemd.

Prestatiecontracten
Deze contractvorm wordt ingezet bij meerjarig onderhoud van een areaal (gebied, bijvoorbeeld een wegennetwerk). Tijdens de looptijd van het contract moet het betreffende areaal aan vooraf gestelde eisen blijven voldoen.

Samenwerkingsovereenkomst ingenieursdiensten
Voor samenwerking met de ingenieursmarkt en het uitvragen van ingenieursdiensten is sinds 7 december 2016 de landelijk opererende raamovereenkomst ROK SO3 van kracht. De overeenkomst loopt, inclusief de verlenging van één jaar tot en met 30 november 2020. Er bestaan in deze raamovereenkomst 3 verschillende percelen waarvoor ingenieursdiensten uitgevraagd kunnen worden: 

* Perceel 1: Algemeen. Voorkomende ingenieursdiensten die monodisciplinair of multidisciplinair uitgevraagd kunnen worden 
* Perceel 2: Assetmanagement (onderzoek naar en weergave van de toestand van een areaal) 
* Perceel 3: Integrale planuitwerking en contractvoorbereiding (uitwerking van planologische plannen en plannen voor nieuwbouw, renovatie en vervanging van infrastructuur)

Marktplaatsmodel voor project- en technisch personeel
Tot slot is er naast producten en diensten ook mankracht nodig. Om dit in goede banen te leiden is het Dynamisch Aankoopsysteem in het leven geroepen. Dit is een elektronisch inkoopproces waarbij professionals te versterking aangeboden kunnen worden op uitvragen (vacatures) van Rijkswaterstaat.

Volgende keer zoom ik in op Systeemgerichte Contractbeheersing waarmee Rijkswaterstaat de kwaliteit van geleverde producten risicogestuurd toetst.

Bron:
https://www.rijkswaterstaat.nl/

Reageer

Abilitec maakt gebruik van verschillende cookies ten behoeve van webstatistieken, webfunctionaliteiten en marketing. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons tevens om de website te verbeteren en te meten of campagnes relevant zijn. Deze cookies kun je hier toestaan. Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website.
Akkoord